KERNCIJFERS Er worden 3.478 zaken behandeld door toezichthouders van de sector Risicobeheersing, waarvan 3.185 zaken Toezicht Gebruiksfase en32 x Toezicht Vuurwerk. De afdeling Planvorming neemt deel aan de voorbereiding voor het traject naar een nieuwe Gemeenschappelijke Meldkamer. team planvorming Multidisciplinair richt zich op de operationele multidisciplinaire voorbereiding op calamiteiten voor 12 verschillende onderwerpen. Team planvorming Brandweer levert 38 planvormingsproducten op, 44 kazernes staan 24/7 paraat. Voor ademlucht hebben we1.600 maskers beschikbaar. Brandweer Hollands Midden heeſt 311 voer- en vaartuigen. In de Veiligheidsregio Hollands Midden wonen op 1 januari 2012 ER VERSCHIJNEN Gemiddeld zijn er bijna 6.317 uitrukken worden als prio 1 geregistreerd. 2012 is ook het jaar van de 5 x wordt opgeschaald naar GRIP 1 en 3 x naar GRIP 2. In totaal zijn er in 2012 7.625 incidenten. na verkiezingen in juni 12 leden telt. eerste OR die De operationeel woordvoerders rukken77 x uit. 97 26 NIEUWSBRIEVEN VOOR HET PERSONEEL. incidenten per 10.000 inwoners. 766.219 mensen. jaarverslag 2012 19 Pagina 18

Pagina 20

Voor publicaties, online weekbladen en brochures zie het Online Touch CMS beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een online shop in uw archief.

Jaarverslag Brandweer Hollands Midden 2012 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication