(BIJZONDERE) ONDERNEMINGSRAAD (BIJZONDERE) ONDERNEMINGSRAAD VEILIGHEIDSREGIO HOLLANDS MIDDEN 2012 2012 is voor de (Bijzondere) Ondernemingsraad een overgangsjaar: in juni worden de eerste OR-verkiezingen gehouden. Na bijna drie jaar BOR heeſt Veiligheidsregio Hollands Midden nu haar eigen OR met nieuwe leden en een nieuw Dagelijks Bestuur. De eerste helſt van het jaar stemt de BOR in met een aantal belangrijke regelingen. De zomermaanden staan in het teken van de verkiezingen en de installatie van de nieuwe OR. Onderwerpen De BOR/OR bespreekt in 2012 de volgende onderwerpen en/of geeſt advies over: • piketvergoedingsregelingen • opstapbeleid • werktijden- en verlofregeling • beoordelingsregeling • privacyregeling • werkplan 2012 • aanbestedingen nieuwe tankautospuiten • procedure melding voorvallen • rooster 24 uursdienst • OR-verkiezingen • regeling studiefaciliteiten • assessment opleiding bevelvoerder • proces overdracht BOR-OR • training OR VRHM • Kazerne Volgorde Tabel • documentatie en archief OR VRHM • combinatieregeling • ademlucht • notitie ‘Ongevallen tijdens repressieve dienst’ • lief en leed-protocol • jubilea en onderscheidingsregeling • inhuur instructeurs • P-dossiers • urenregistratie • aanwijzing kandidaten bij interne sollicitatie • KC-vergoedingen • fitness op locatie • registratie OGS-incidenten • reglement OR • convenant OR • protocol bekeuringen Instemming De BOR/OR geeſt instemming aan de volgende voorgenomen besluiten: • assessment voor opleiding bevelvoerder • piketvergoedingsregeling • pilot beschikbaarheidsregistratie • procedure melding voorvallen • regeling opstappers • tijdelijke studiekostenregeling • verlofregeling • werktijdenregeling • privacyregeling • brugdag 2012 De OR in cijfers • Samenstelling: 12 leden (3 medewerkers 24 uursdienst, 5 kantoormedewerkers en 4 vrijwilligers) • Dagelijks Bestuur (DB): 3 • Ambtelijk secretariaat: 1 • BOR/OR-vergaderingen in 2012: 14, waarvan 6 BOR en 8 OR • Overlegvergaderingen in 2012: 10, waarvan 5 BOR en 5 OR • Regieoverleg tussen DB OR en bestuurder: tweewekelijks • DB-overleg: tweewekelijks • OR-overleg: tweewekelijks jaarverslag 2012 27 Pagina 26

Pagina 28

Interactieve digitale nieuwsbrief, deze pdf of club blad is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online bladerbaar maken van digi-brochures.

Jaarverslag Brandweer Hollands Midden 2012 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication