OMS vervangen Meer dan een jaar is eraan gewerkt: het vervangen van het openbaar brandmeldsysteem (OMS) door een nieuw, digitaal brandmeldsysteem met back-upsysteem. De apparatuur op de Gemeenschappelijke Meldkamer is vervangen, evenals de lijnen en overdragers bij alle aangesloten objecten. Uitgezonderd de HSL-tunnel zijn alle objecten in februari gemigreerd. De HSL-tunnel is een apart traject, omdat er een bouwvergunning nodig is voor de graafwerkzaamheden. Project Ademlucht In februari start het project Ademlucht om te onderzoeken wat de (on) mogelijkheden zijn van centralisatie binnen de organisatie. Hiervoor zijn drie werkgroepen in het leven geroepen. Onderhoud en Beheer houdt zich bezig met alles wat te maken Brandweer Over Morgen Het project over ‘vernieuwen’ van de Nederlandse brandweer dat in 2010 door de NVBR (tegenwoordig Brandweer Nederland genaamd) is gepresenteerd, krijgt in 2012 een voortzetting in de vorm van een serie van vijf bijeenkomsten. Vanuit Brandweer Hollands Midden neemt heeſt met de werkplaats, werkwijze en functionele eisen, Behoeſtestelling met de wensen van gebruikers en Verwerving en Vervanging met inkoop en financiële afwegingen op basis van de uitkomsten van de andere twee werkgroepen. hieraan één medewerker per sector deel. Elkaar inspireren en leren van elkaar staan tijdens de bijeenkomsten centraal. In februari is een onlinediscussie gestart waarvan de resultaten gebruikt zijn bij de verdere voorbereiding van de volgende bijeenkomst. Dienstkleding Eind februari wordt duidelijk dat de dienstkleding die al in 2010 is besteld, pas in de loop van 2012 geleverd zal worden. Dat komt onder andere door het faillissement van het bedrijf Buikema, leverancier van dienstkleding en rang- en onderscheidingstekens voor Brandweer Nederland. Ook de uitgiſte van rang- en onderscheidingstekens is ernstig vertraagd. Nieuwe huisstijl Jeugdbrandweer Zaterdag 4 februari presenteert Jeugdbrandweer Nederland de compleet vernieuwde huisstijl. Het logo is een modern, strak, krachtig en duidelijk beeldmerk, waarin de connectie tussen vlammen en water centraal staat. Naast het logo is er ook een mascotte ontwikkeld, ‘Vlammetje’ genaamd. jaarverslag 2012 7 Pagina 6

Pagina 8

Scoor meer met een web winkel in uw spaarprogramma. Velen gingen u voor en publiceerden uitgaven online.

Jaarverslag Brandweer Hollands Midden 2012 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication