VOORWOORD Terugblik Binnen de Brandweer Hollands Midden hebben we in 2017 hard gewerkt aan het realiseren van onze doelen uit het korpsbeleidsplan. Nadenken over nieuwe werkvormen als gevolg van de komst van de Omgevingswet. In gesprek met gemeenten over toekomstbestendige bluswatervoorziening. Verbeteren van onze eigen arbeidshygiëne. Het is slechts een greep uit de vele activiteiten die onze aandacht hadden op weg naar een modern brandweerkorps. En daarnaast waren we ook nog dagelijks druk met het verlenen van brandpreventieadviezen en natuurlijk uitrukken naar branden en ongevallen. Aan één van de voornemens uit ons beleidsplan is bovengemiddeld veel tijd en aandacht besteed: het herzien van het organisatieplan. Ons korps is opgericht in 2011 en we hebben sinds die tijd veel bereikt. Dat ging niet altijd vanzelf en even gemakkelijk. Toen ik op 1 augustus 2017 de brandweerstaf mocht overnemen van Henk Meijer, stond er een korps dat dag-en-nacht in staat is om daadkrachtige, deskundige en behulpzame brandweerzorg te leveren. echter de wereld om ons heen heeft, net als wij zelf, niet stilgestaan. We staan voor grote uitdagingen, bijvoorbeeld om de interne en externe samenwerking te versterken. Het medewerkersonderzoek en het belevingsonderzoek repressief personeel laten zien dat sommige keuzes uit het verleden bijgesteld moeten worden. Dat is niet erg, want ons korps is een lerende organisatie en blijft zich ontwikkelen. We moeten durven toegeven dat sommige zaken niet gaan zoals we ons hadden voorgesteld én hier vervolgens iets aan doen. Doen is een werkwoord dat past bij de brandweer, dit jaarverslag is daar weer het bewijs van. We hebben veel gepresteerd in het achterliggende jaar. Wanneer het jaarverslag op de deurmat ploft is het altijd weer een mooi moment om er even voor te gaan zitten en terug te lezen hoeveel werk we met elkaar hebben verzet. Ik wil alle medewerkers hartelijk danken voor hun betrokkenheid en inzet hierbij. Hans Zuidijk Regionaal commandant 2 Brandweer Hollands Midden Pagina 1

Pagina 3

Heeft u een weekblad, zmags of e-artikelen? Gebruik Online Touch: flyer digitaal bladerbaar publiceren.

Jaarverslag Brandweer Hollands Midden 2017 Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication