INCIDENTGEGEVENS PER GEMEENTE Wanneer er een incident in gemeente X is, betekent dit niet automatisch dat ook de kazerne uit die gemeente gealarmeerd wordt. Welke kazerne wel, wordt bepaald via de Kazerne Volgorde Tabel (KVT). Dit houdt in dat er bij incidenten in Hollands Midden steeds wordt bekeken welke kazerne het best kan uitrukken naar een incident op een bepaalde locatie om de snelst mogelijke zorg aan de burger te kunnen leveren. De KVT is de operationele invulling van het Dekkingsplan – de strategische basis – dat het Algemeen Bestuur (AB) van Veiligheidsregio Hollands Midden heeft vastgesteld. Jaarlijks vindt op basis van geregistreerde uitrukgegevens een bijstelling van de KVT plaats. Per kazerne staat het aantal incidenten in dit overzicht. Vanwege de KVT, interregionale bijstand (meer hierover op pagina 35) en de inzet van ploegen uit meerdere kazernes, verschilt de som van het aantal incidenten per kazerne van het totaal incidenten per gemeente. Opkomsttijd binnen 9 min Met ingang van 1 januari 2017 wordt er gerekend op basis van een andere definitie. Vanaf die datum wordt gerekend met de opkomsttijd inclusief de totale meldkamertijd. Tot en met 2016 werd gerekend met alleen de uitruktijd plus rijtijd van de brandweer. Dit heeft een verlenging van de berekende opkomsttijd tot gevolg. Deze nieuwe rekenwijze wordt nog op zijn effecten beoordeeld. Aantal incidenten per 10.000 inwoners Per gemeente is het aantal incidenten per 10.000 inwoners weergegeven en als benchmark wordt het aantal incidenten per 10.000 inwoners van Hollands Midden gehanteerd. Bron inwoneraantallen Centraal Bureau voor de Statistiek. GOUDA ALPHEN AAN DEN RIJN Inwoners 108.915 Incidenten 1.034 Brand 231 Automatische brandmelding 292 Ongeval en dienstverlening 497 Ongeval gevaarlijke stoffen 0 Waterongeval 14 Incidenten per 10.000 inwoners gemeente Incidenten per 10.000 inwoners in VRHM Opkomsttijd prio 1 binnen 9 min. 94 84 63,1% Incidenten per kazerne Aarlanderveen 32 Alphen aan den Rijn 932 Benthuizen 72 Boskoop 105 Hazerswoude 53 Koudekerk 65 Zwammerdam 71 Inwoners 71.752 Incidenten 545 Brand 151 Automatische brandmelding 87 Ongeval en dienstverlening 291 Ongeval gevaarlijke stoffen 0 Waterongeval 16 Incidenten per 10.000 inwoners gemeente Incidenten per 10.000 inwoners in VRHM Opkomsttijd prio 1 binnen 9 min. 76 84 57,1% Incidenten per kazerne Gouda 832 30 Brandweer Hollands Midden Pagina 29

Pagina 31

Scoor meer met een webshop in uw uitgaves. Velen gingen u voor en publiceerden cursussen online.

Jaarverslag Brandweer Hollands Midden 2017 Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication