2017 VAN MAAND TOT MAAND JANUARI Jaarwisseling 2016-2017 De jaarwisseling verloopt in onze regio over het algemeen feestelijk en rustig. De positieve trend van de afgelopen jaren zet zich ook dit jaar voort. De intensieve samenwerking tussen gemeenten, politie, brandweer, ambulancedienst en omgevingsdiensten blijft zijn vruchten afwerpen. Op de gemeenschappelijke meldkamer van politie, brandweer en ambulance wordt extra personeel ingezet. Waar kan ik het IKB aan besteden? Dit is volledig aan u en een van de belangrijkste kenmerken van het IKB. Als u kinderen heeft of mantelzorger bent, gaat uw voorkeur wellicht uit naar extra verlofuren. Misschien wilt u ook uw arbeidsmarktpositie verbeter i leiding (als uw werkgever dit niet al voor u betaalt), spar voor een gr U kunt uw budget inzetten voor ÈÈn of meer van de volgende doelen: • ext full • uitb • opl Sommige gemeenten voegen nog ander len toe aan het IKB. Doelen zijn bijvoorbeeld extra vergoeding woonwerkverkeer Maximale keuzevrijheid is het uitgangspunt van het IKB. U kunt dagelijks keuzes maken voor de besteding van het opgebouwde budget. Dit kan tot een bepaalde datum in de maand, in verband met de administratieve verwerking van alle keuzes in de organisatie. Ook kunt u voor heel het jaar uw voorkeur eventueel weer wijzigen. Het is niet mogelijk om geld dat u later in het jaar krijgt naar vor beschikbaar geld maar één keer uitgeven. Als u eenmaal een bedrag hebt opgenomen, kunt u dat niet meer terugstorten in h me kiez me lofu Uw koo den Aan de slag met IKB Vanaf 1 januari heeft het beroeps- en kantoorpersoneel de beschikking over een Individueel keuzebudget (IKB). Dit is het gevolg van een landelijke cao-afspraak tussen werkgevers en de vakbonden. Het IKB is een vrij te besteden budget (in geld) dat maandelijks is in te zetten, bijvoorbeeld om verlofuren te kopen of extra te laten uitkeren. Hiermee vervallen de vakantietoelage, de eindejaarsuitkering, de levensloopbijdrage en de 14,4 bovenwettelijke verlofuren. Opening kazerne Voorhout Op 20 januari is het eindelijk zo ver dat de collega's van Voorhout niet meer het pand met gemeentewerken delen, maar dat zij kunnen zeggen: 'Dit is onze kazerne!' Een mijlpaal, die feestelijk gevierd wordt. Eerste twee piketgroepen nemen deel aan themadag brand Op 18 en 24 januari nemen de eerste twee piketgroepen deel aan de themadag Brand. De eerste HOvD- en OvDtrainingen van 2017 zijn daarmee een feit. De brainbox brand staat centraal in deze training. Deze gaat inhoudelijk dieper in op het gedrag van rook, rookgassen, het gevaar van flashover, backdraft en een rookgasexplosie. Start project vervanging C2000-mobilofoons Op maandag 23 januari is de aftrap van het project Vervanging C2000 mobilofoons. Om het C2000-netwerk te vernieuwen moeten eerst de mobilofoons en portofoons hier klaar voor zijn. In een aantal nieuwe voertuigen, zoals de waterongevallenvoertuigen, zijn de mobilofoons reeds vervangen. De huidige portofoons voldoen al aan de nieuwe C2000-eisen. De omzetting naar het nieuwe netwerk moet vóór 1 oktober 2017 gerealiseerd zijn. 4 Brandweer Hollands Midden Pagina 3

Pagina 5

Scoor meer met een e-commerce shop in uw spaarprogramma. Velen gingen u voor en publiceerden nieuwsbrieven online.

Jaarverslag Brandweer Hollands Midden 2017 Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication