VOORWOORD Terugblik Dit jaarverslag blikt terug op 2012, het tweede levensjaar van Brandweer Hollands Midden. Waar het eerste jaar nog veel opstartactiviteiten kende, moesten we in 2012 aan de slag om de werkprocessen tussen de verschillende sectoren beter op elkaar af te stemmen, met als doel de resultaten van ons korps minder toevallig te maken. Zo zijn we aan het werk gegaan om de ademluchtwerkplaatsen te standaardiseren en zijn er afspraken gemaakt over het harmoniseren van de roosters van de medewerkers in 24 uursdienst. Ook zijn er nieuwe regels opgesteld om te komen tot een evenwichtigere vergoedingensystematiek voor de personeelsverenigingen en heeſt de Kazerne Volgorde Tabel de lang aangekondigde onderhoudsbeurt gehad. Met weinig moeite zouden hieraan nog veel andere harmonisatiethema’s toegevoegd kunnen worden. Uit het bovenstaande zou de conclusie getrokken kunnen worden dat Brandweer Hollands Midden alleen maar druk bezig is met organisatie-inrichting. Niets is echter minder waar. Het mooie van het voorliggende jaarverslag is dat hierin ook aandacht geschonken wordt aan tal van andere dingen die ons bezighielden. Aan kleine en grote zaken. Gebeurtenissen in eigen huis en op straat. Aan warme en koude taken. Aan feiten en cijfers. Alle prestaties die in dit jaarverslag zijn terug te vinden, zijn totstandgekomen in een periode dat nog veel beleid ontbrak en afdelingen nog niet optimaal ingeregeld waren. Het tweede jaar van Brandweer Hollands Midden mag dus ook nog met recht een opbouwjaar genoemd worden. Dat maakt mijn waardering voor alles wat is gedaan, alleen maar groter. Dank hiervoor! Henk Meijer Regionaal commandant Brandweer Hollands Midden 2 BRANDWEER HOL LANDS MIDDEN Pagina 1

Pagina 3

Scoor meer met een webwinkel in uw uitgaven. Velen gingen u voor en publiceerden gidsen online.

Jaarverslag Brandweer Hollands Midden 2012 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication