INHOUD Werkgebied 2012 van maand tot maand 04 Kerncijfers 2012 van maand tot maand 09 06 Incidenten die bijblijven 10 18 Kerncijfers Incidenten die bijblijven Brandweer bedankt Kerncijfers per gemeente (Bijzondere) Ondernemingsraad 19 20 22 24 27 Samen optrekken Het Korpsjaarplan 2012 van Brandweer Hollands Midden draagt de titel ‘Samen optrekken’. Een titel die op meerdere manieren uitgelegd kan worden. Enerzijds verwijst het naar het samen verder bouwen aan de nieuwe brandweerorganisatie op het fundament dat in het startjaar 2011 gelegd is. Aan de andere kant kan de titel ook gelezen worden als gezamenlijk op weg zijn om de juiste route naar de toekomst te vinden. Terugkijkend op 2012 blijken beide betekenissen van toepassing te zijn. In 2012 zijn belangrijke resultaten geboekt bij het verder opbouwen en inrichten van de brandweerorganisatie. In dit jaarverslag kunt u er vele voorbeelden van vinden. Daarnaast was 2012 ook het jaar waarin we als bestuur samen met de directie van de brandweer zijn opgetrokken en de weg hebben uit gestippeld naar de uitdagende financiële toekomst. Het bestuur van de veiligheidsregio en de gemeente besturen kijken de komende jaren aan tegen ingrijpende kortingen op het budget. We zijn erin geslaagd afspraken te maken die de nieuwe brandweerorganisatie een eerlijke kans geven om robuust en volwassen te worden, maar die ook invulling geven aan de ambitie om de brandweer te financieren op basis van de Cebeon-norm. En dat betekent voor de komende jaren nog een bezuiniging van ruim drie miljoen euro. Namens het bestuur van Veiligheidsregio Hollands Midden wil ik bij dezen al het beroeps- en kantoorpersoneel en de vrijwilligers bedanken voor hun inzet in het achterliggende jaar. Er is veel werk verzet, zowel ‘op straat’ als in de kantoororganisatie, en dat stemt het bestuur tot grote tevredenheid. Graag betrek ik bij dit dankwoord ook het thuisfront en de werkgevers van de vrijwilligers. Want ook op dat punt is het belangrijk dat er samen opgetrokken wordt. Gert-Jan Kats Burgemeester Zuidplas Portefeuillehouder Brandweer jaarverslag 2012 3 Pagina 2

Pagina 4

Voor reclamefolders, online cursussen en club bladen zie het Online Touch beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een webwinkel in uw presentaties.

Jaarverslag Brandweer Hollands Midden 2012 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication