Werkgebied Het werkgebied van Brandweer Hollands Midden strekt zich uit van de noordelijke rand van Zuid-Holland, de Bollenstreek, tot en met de Krimpenerwaard in het zuiden. Op 1 januari 2012 telt het gebied 766.219 inwoners. Met ruim 1.400 medewerkers (beroeps- en kantoorpersoneel en vrijwilligers) verdeeld over de sectoren Risicobeheersing, Operationele Voorbereiding, Incidentbestrijding, Middelen en Concernstaf, is Brandweer Hollands Midden dagelijks actief om de veiligheid van deze inwoners te vergroten. Regionaal commandant Henk Meijer Controller Ernst Breider directeur Concernstaf Hans Zuidijk Plv. regionaal commandant/ Afdeling Informatieen procesmanagement Afdeling Planning, Control en Kwaliteit Team Beleid en strategie Team Communicatie Projectbureau Sectordirecteur Risicobeheersing Arjan van de Watering Afdeling RB district 1 Team Advies Team Toezicht Afdeling RB district 2 Team Advies Team Toezicht Afdeling RB district 3 Team Advies Team Toezicht Team Externe Veiligheid en Milieu Afdeling RB district 4 Team Advies Team Toezicht Sectordirecteur Operationele Voorbereiding Hans Baardscheer Afdeling Kenniscentrum Afdeling Vakbekwaamheid Team vakbekwaam worden Team vakbekwaam blijven Afdeling Planvorming Team Planvorming Mono Team Planvorming Multi Sectordirecteur Incidentbestrijding Arjan Stam Plv. directeur Incidentbestrijding Hans Lippens 8 Clusters o.l.v. clustercommandanten Ploegen o.l.v ploegchefs Sectordirecteur Middelen Etienne de Bruijn Afdeling Personeel Afdeling Facilitair Afdeling Financiën 4 BRANDWEER HOL LANDS MIDDEN WERKGEBIED ORGANOGRAM Pagina 3

Pagina 5

Heeft u een maandblad, blue berry of online publicaties? Gebruik Online Touch: jaarverslag bladerbaar maken.

Jaarverslag Brandweer Hollands Midden 2012 Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication