RISICOBEHEERSING IN 2017 Gezamenlijk realiseren toekomstbestendige bluswatervoorziening Brandweer Hollands Midden, de veiligheidsregio, de gemeenten en de drinkwaterbedrijven staan voor de opdracht om te kunnen voorzien in een adequate levering van bluswater, waarbij een maatschappelijk optimum wordt nagestreefd tussen kosten, drinkwaterkwaliteit en bluswatervoorziening. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de bluswatervoorziening, de waterleidingbedrijven doen – op verzoek van gemeenten – investeringen in brandkranen en voorzien in het beheer en onderhoud daarvan. De brandweer ten slotte is als gebruiker afhankelijk van goede bluswatervoorziening. Doel van het project is om gezamenlijk een toekomstbestendig plan op te stellen dat recht doet aan de belangen van alle partijen. RijnlandRoute De RijnlandRoute is een nieuw aan te leggen provinciale weg tussen de kust bij Katwijk en de A4 bij Leiden. Een tunnel van 2,3 kilometer en een verdiepte ligging van circa 1 kilometer maken onder andere deel uit van deze provinciale weg. Om de veiligheid te waarborgen is het Programma RijnlandRoute ingesteld. In 2017 levert de VRHM een grote bijdrage aan de voorbereidingen van de bouw van de tunnel en verdiepte ligging. Uitreiking STOOM-Awards 2016 aan Nieuwe Energie Stichting De Binnenvest en Portaal Vastgoed ontvangen op dinsdag 7 maart 2017 de STOOM-Awards 2016. Beide organisaties worden beloond vanwege de goede samenwerking, de investering in de nieuwe rookmelders en het feit dat het aantal loze meldingen flink is afgenomen. Eén van de objecten waar deze aanpak in 2016 zijn vruchten heeft af geworpen is de Nieuwe Energie in Leiden. Door de inspanningen van zowel Stichting De Binnenvest, Portaal Vastgoed als Brandweer Hollands Midden zijn de loze meldingen teruggedrongen van 25 meldingen in 2015 naar 13 meldingen in 2016. In 2015 werden 21 van de 25 meldingen vanuit de Nieuwe Energie veroorzaakt door roken. In reactie hierop zijn de rookmelders op de kamers vervangen door multisensormelders, waardoor zij niet langer door sigarettenrook worden getriggerd. 16 Brandweer Hollands Midden Pagina 15

Pagina 17

Scoor meer met een webwinkel in uw club bladen. Velen gingen u voor en publiceerden onderwijs magazines online.

Jaarverslag Brandweer Hollands Midden 2017 Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication