Geen Nood bij Brand: zorgcentra in Leiden onder de loep In 2017 trekken we samen op met de gemeente Leiden. Zowel brandweer als gemeentebestuur zien het belang van aanvullende aandacht voor brandveiligheid in de zorg. De kwetsbare groepen waaraan zorg wordt verleend, worden minder zelfredzaam en hebben meer hulp nodig in crisissituaties. Samen met gemeente en zorgaanbieders werken we aan meer aandacht voor dit onderwerp. Dit resulteert in het toepassen van de GNBB (Geen Nood bij Brand) aanpak bij vijf zorginstellingen in Leiden, het opstellen van een brandbewustzijnskalender en het dichter bij elkaar brengen van 'zorg' en 'veiligheid'. Zo is Libertas Leiden begonnen voor hun zorgcentra eigen plannen te maken om de risico's verder te verkleinen. De intentie is dat het bewustzijn over de risico's en de aanpak ervan zich als een olievlek verspreiden en het project loopt door in 2018 en 2019. Update van verificatie van automatische brandmeldingen Sinds februari 2016 worden binnen het project Structureel Terugdringen Ongewenste en Onechte Meldingen (STOOM), meldingen afkomstig van automatische brandmeldinstallaties eerst op de meldkamer geverifieerd. Van de 715 aansluitingen op het Openbaar Meld Systeem (OMS) in Hollands Midden die beschikken over een directe doormelding, worden de automatische brandmeldingen van ongeveer 400 aansluitingen geverifieerd. Dat houdt in dat de centralist van de meldkamer bij een brandmelding eerst contact zoekt met de locatie, zodat de melding kan worden gecontroleerd. Als er niet binnen één minuut wordt opgenomen, wordt er met PRIO1 gealarmeerd. Wanneer er wel contact is, start een verificatietijd van 3 minuten om te bepalen wat de aard van de melding is. In 2017 wordt er een aanpassing in de procedure uitgevoerd die te maken heeft met situaties waarbij er wordt gereset door de gebruiker, zonder dat er contact is geweest. Vanaf 1 maart wordt de tankautospuit toch doorgestuurd, maar dan op prioriteit 2. Automatische brandmeldingen 2012 2980 2013 2722 2014 2460 2015 2262 2016 2299 2017 2103 Omgevingswet De komst van de Omgevingswet in 2021 heeft grote gevolgen voor de wijze waarop wij als samenleving omgaan met veiligheid. Momenteel houden we onze leefomgeving veilig door deze met regels te beschermen om vervolgens te kijken wat er nog mogelijk is. Met de invoering van de omgevingswet draaien we het om. We benutten de leefomgeving en doen dat op zo veilig mogelijke wijze. In deze transitie worden 26 wetten samengevoegd in 1 Omgevingswet en worden er 120 AMvB's (Algemene maatregelen van Bestuur) samengebracht in 4 nieuwe AMvB's. Naast het leveren van maatwerk vraagt dit om meer samenwerking en afstemming met onze partners. In 2017 zetten we op beide thema's in, zoals samen met de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk en Hillegom bij het opstellen van omgevingsplannen. Ook organiseren we samen met deze gemeenten en andere samenwerkingspartners een geslaagde themadag. jaarverslag 2017 17 Pagina 16

Pagina 18

Heeft u een club blad, digi brochure of online onderwijscatalogussen? Gebruik Online Touch: onderwijs catalogus online bladerbaar publiceren.

Jaarverslag Brandweer Hollands Midden 2017 Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication