Brandgevarenstand Tijdens tien open dagen, veiligheidsdagen en andere evenementen. Kinderen en ouders worden uitgenodigd om tien brandgevaren te zoeken. Daarna gaan ze in gesprek met een brandweerman of –vrouw en onderzoeken ze aan de hand van drie vragen de veiligheidssituatie thuis en welke veilige acties ze thuis gaan uitvoeren. Ze krijgen een brandweertas met informatie en een vluchtplan-kleurplaat mee. In bed met de brandweer Studenten kunnen, tijdens de Informatiemarkt in de introductieweek van de universiteit in Leiden, een foto in bed met een brandweerman of – vrouw laten maken. Daarna volgen drie digitale informatie/contactmomenten: a. informatie over veilig accu's en telefoons opladen en over een rookmelder in de slaapkamer; b. een enquête over deze onderwerpen en brandveiligheid algemeen; c. een bedankmail met de uitslag van de enquête. Workshops Statushouders In 2017 starten we met workshops voor statushouders. Cultuurverschillen en brandveiligheid zijn de twee thema's. Er wordt besproken wat er gebeurt als je 112 belt, wat de gevaren zijn als je in bed rookt en wat het gevaar is van je telefoon opladen als je slaapt. Ook komt de noodzaak van rookmelders ter sprake. De workshops worden georganiseerd door de gemeente of een welzijnsorganisatie die verbonden is aan de gemeente. Leerlingen Technasium presenteren hun ideeën In 2017 dagen we leerlingen van het technasium uit om een plan te bedenken waarmee een dreigend tekort aan bluswater kan worden opgelost. Er nemen 49 havo/vwo-leerlingen van het Groene Hart Lyceum in Alphen aan den Rijn in kleine groepjes deel aan deze competitie. Verkamering Studenten op zoek naar een kamer – een gegeven van alle tijden in elke universiteitsstad. Leiden is daarop zeker geen uitzondering. Om aan de vraag te voldoen is er sprake van verkamering. Dit is de ontwikkeling waarbij een 'regulier' woonhuis wordt opgesplitst in diverse te verhuren 'kamers'. Omdat dit mogelijk risico's met zich meebrengt, stellen gemeente Leiden en de brandweer samen een lijst op van objecten waar men denkt dat verkamering plaatsvindt. Vervolgens maakt de gemeente een risico-inschatting en indien nodig volgt een controle. In december 2017 worden zo gezamenlijk vijf panden gecontroleerd, waarbij in een pand sprake is van een levensbedreigende situatie door het ontbreken van rookmelders. Eigen regie toezichthouders Leiden In 2017 starten de toezichthouders in Leiden met het uitvoeren van controles onder eigen regie. Hiervoor zijn onderling afspraken gemaakt wie bij welke instantie de controles gaat uitvoeren. In tegenstelling tot de eerdere situatie wordt niet langer gekeken naar gemeentegrenzen, maar worden de panden op een thematische wijze verdeeld. Iedere toezichthouder draagt de verantwoordelijkheid om de persoonlijke doelstelling én die van het team te halen. Dat eind 2017 de doelstelling wordt gehaald, kan dan ook worden gezien als een mooie teamprestatie. jaarverslag 2017 19 Pagina 18

Pagina 20

Interactieve digi-boek, deze flyer of relatiemagazine is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het converteren naar een online publicatie van online boeken.

Jaarverslag Brandweer Hollands Midden 2017 Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication