RISICOBEHEERSING IN 2017 Project Veilig Wonen Oegstgeest – Gedragsbeïnvloeding door nudging In februari 2017 start de gemeente Oegstgeest een pilot, waarbij nudging, een techniek uit de gedragsbeïnvloeding ingezet wordt om pandeigenaren te benaderen. Nudging gaat ervan uit dat je mensen met slimme duwtjes een zetje in de goede richting geeft. Binnen de onderzoeksgroep wordt gekozen voor nudging bij zowel de eigenaren als de bewoners. De gedachte is dat de eigenaren en bewoners een wisselwerking met elkaar hebben, die kan helpen om het onderwerp brandveiligheid op de agenda te krijgen. Zo krijgen bewoners een handgeschreven post-it op hun toegangsdeur of brievenbus met "Mag ik u iets vragen?" en de naam van de projectleider. Aansluitend ontvangen ze een evaluatieformulier met een paar korte vragen over de brandveiligheid in hun woning en woonomgeving. De woongebouweigenaren krijgen ook een brief. Niet de traditionele brief, maar een variant met daarin het aanbod om hun pand door de brandweer te laten bekijken. De conclusie is dat met de onderzoeksgroep veel meer contactmomenten zijn geweest dan met de controlegroep. Verder is uit het onderzoek gebleken dat het toepassen van gedragsbeïnvloeding evenveel bijdraagt aan de bewustwording en de bereidheid tot het nemen van maatregelen. Ook hier is een klein positief verschil gemeten, maar onvoldoende om significant te zijn. Als laatste lijkt het erop dat de vernieuwende aanpak in de communicatie met de burgers als positief ervaren wordt. Overzicht aantallen toezichtactiviteiten Toezicht Bouwfase object Evenement Gebruiksfase Gebruiksfase, hercontrole Verzoek handhaving Automatische brandmeldingen Voorlichting 2015 183 115 1.643 378 55 73 36 2016 134 90 1.836 364 28 228 60 2017 284 102 1.548 279 25 243 69 Brandveiligheid op recreatieterreinen Eind 2015 hebben de gemeente Noordwijk, Brandweer Hollands Midden (BHM) en de Omgevingsdienst West Holland besloten op projectmatige basis alle 30 recreatieparken binnen de gemeentegrenzen op een acceptabel brandveiligheidsniveau te brengen. In het jaarverslag 2016 is aangegeven dat fase 1 – het aanpassen van toegangssystemen naar de terreinen voor blusvoertuigen, het plaatsen van rookmelders in de recreatieverblijven en het opstellen/actualiseren van ontruimingsplannen – is uitgevoerd. In 2017 vindt fase 2 plaats: het verbeteren van de bereikbaarheid en bluswatervoorzieningen op de terreinen zelf. BHM participeert hierin door naast het opstellen van constateringsrapporten ook terreintekeningen met mogelijke maatwerkoplossingen aan te bieden. Deze oplossingsrichtingen zijn met eigenaren of in bestuursvergaderingen door brandweer en omgevingsdienst nader toegelicht. Nagenoeg alle 30 terreinen pakken hierop hun verantwoordelijkheid in dezen. In heel Hollands Midden is er zowel bij recreatieparken als bij volkstuinen sprake van tijdelijke of (semi)permanente bewoning. Gezien dit feitelijke gebruik is er sprake van een aantal risicovraagstukken. Onze zorgen hierom worden gedeeld door de burgemeester van Leiden en hij heeft ons gevraagd om vanuit eerder onderzoek aanbevelingen op te stellen. 18 Brandweer Hollands Midden Pagina 17

Pagina 19

Scoor meer met een webwinkel in uw folders. Velen gingen u voor en publiceerden edities online.

Jaarverslag Brandweer Hollands Midden 2017 Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication