PPMO: evaluatie van de implementatie De invoering van het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO) in 2016 is ingrijpend. In 2017 zijn we er al een beetje aan gewend en lijken de ergste 'kinderziektes' achter de rug. Sinds de invoering is er al veel gebeurd, maar toch leeft het idee dat er nog wel een aantal verbeterpunten is. Om deze goed boven tafel te krijgen wordt begin 2017 in opdracht van de regionaal commandant een externe evaluatie van de implementatie van het PPMO uitgevoerd. Centraal staat de vraag: "Welke organisatorische verbeterpunten kunnen benoemd worden een klein jaar na start van de implementatie van PPMO bij Brandweer Hollands Midden?" Doel van het onderzoek is om de implementatie op verschillende onderwerpen – rolverdeling, proces – te evalueren en te komen met aanbevelingen. Communicatie over de keuring Om de implementatie te ondersteunen wordt er al veel gecommuniceerd en zijn er twee duidelijke promotiefilmpjes gemaakt. De eerste is 'PPMO Brandweer Hollands Midden' met uitleg wat het PPMO inhoudt en dat de onderdelen van de Brandbestrijdingstestbaan (BBT) een simulatie zijn van brandweertaken. In het tweede filmpje 'PPMO: van aanmelding tot uitslag' wordt het hele proces getoond, van oproep tot uitslag. De rol van de bedrijfsarts Doordat de rol bij het PPMO nieuw was voor de bedrijfsarts (voorheen lag dit bij de externe keuringsinstantie), vergde dit in het begin de nodige aanpassingstijd. In het eerste jaar is er daarom frequent contact geweest om meer op één lijn te komen en de adviezen te verbeteren. Budget en verantwoordelijkheden Nu de medische keuring onderdeel van de brandweerorganisatie is, zijn er ook structurele kosten mee gemoeid. Dit vraagt om een structureel budget voor het PPMO en om een portefeuillehouder PPMO die hiervoor verantwoordelijk is. Het helpt daarbij om duidelijkheid te geven door een algemeen (dynamisch) PPMO-document op te stellen en hierin de definities, processen, taken en verantwoordelijkheden vast te leggen voor alle betrokken functionarissen. Lokaal beleid Ten slotte bestaat er binnen Brandweer Hollands Midden de behoefte aan lokaal beleid op verschillende onderwerpen. Daar bestaan binnen het landelijk beleid mogelijkheden voor en waar mogelijk kan er lokaal beleid opgesteld worden. 28 Brandweer Hollands Midden Pagina 27

Pagina 29

Heeft u een onderwijscatalogus, digibrochure of digi reclamefolders? Gebruik Online Touch: drukwerk digitaal bladerbaar publiceren.

Jaarverslag Brandweer Hollands Midden 2017 Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication