OR: de reorganisatie, 17,65 / het beroepsrooster én drie nieuwe leden Een rode draad in het roerige jaar 2017 is door de ondernemingsraad moeilijk aan te wijzen. De reorganisatie en 17,65 zijn twee grote thema's en spelen nadrukkelijk een rol, maar er zijn ook nog de eigen verkiezingen onder kantoormedewerkers voor drie nieuwe leden én de 2-daagse training. De OR en de organisatiewijziging In 2017 wordt iedere maand met de bestuurder over de organisatiewijziging gesproken. Ruim voordat de adviesaanvraag binnenkomt. In de OV-vergaderingen komen tal van aspecten naar voren, bijvoorbeeld de eigen rol van de ondernemingsraad. Een belangrijk punt is de aanwezigheid bij de sollicitatiegesprekken om het proces te monitoren en transparantie te waarborgen. Hier heeft de werkgever mee ingestemd. Ook wordt op aandringen van de OR afgesproken om de kerstvakantie vrij te laten en hierin geen activiteiten voor de reorganisatie te plannen. Andere punten die worden overgenomen zijn dat iedereen (in dienst van VRHM) op een onbeperkt aantal vacatures kan reageren (niet alleen de leidinggevenden) en dat het geen nadelige financiële gevolgen heeft als medewerkers naar een functie met een lagere schaal solliciteren. Met andere woorden: iedereen behoudt de schaal die hij nu heeft. Op de oproep aan de achterban om met vragen voor de bestuurder te komen, volgen veel reacties en voordat de OR advies uitbrengt, worden al deze vragen (en de antwoorden van onze bestuurder) in overweging genomen. Om goed beslagen ten ijs te komen, volgt de gehele ondernemingsraad de dag voor het overleg hierover in november een intensieve training. Op 22 november wordt besproken dat de ondernemingsraad het nieuwe organisatieplan op hoofdlijnen onderschrijft en dat hierover vóór 31 december advies wordt uitgebracht met daarin benoemd een aantal onderwerpen waarover nog nader overleg volgt in 2018. Twee instemmingen in het kader van het akkoord 17,65 Nét voor het einde van het jaar kan de OR instemmen met twee regelingen uit het 'Akkoord 17,65'. In de Werktijdenregeling staan naast de aanpassingen op basis van de urenweging 17,65/24 voor een 24 uursdienst ook afspraken over de reservestelling. De reservedienst verdwijnt en daarvoor in de plaats komt de piketdienst. Samen met de Flexpool zorgen de piketdienstmedewerkers voor opvulling van de gaten in het vastgestelde rooster. De Flexpool wordt samengesteld uit vrijwilligers en geharmoniseerd voor alle vier de beroepskazernes. In 2018 wordt met de bestuurder over zinvol werk, en dan met name de invulling van zaterdagmiddag, verder gesproken. Wisselingen in bezetting Per 31 december nemen twee leden afscheid van de ondernemingsraad. Erik Prins, vrijwilliger in Gouda, krijgt het te druk met zijn werk op de meldkamer en opleiding tot OvD. Louwrens Lagendijk, 24 uursdienstmedewerker Leiden-Noord, gaat met FLO en moet daarom ook stoppen met zijn inzet voor de medezeggenschap. Naast OR-lid was Louwrens ook lid van het GO. De functie van vicevoorzitter die Louwrens ook bekleedde, wordt per 1 januari 2018 overgenomen door Ralph de Winter, 24 uursdienstmedewerker Alphen aan den Rijn. Drie nieuwe leden Op 14 juni worden drie nieuwe OR-leden geïnstalleerd: Harold Mugie, Marc van Belkum en Bas van Kempen. jaarverslag 2017 27 Pagina 26

Pagina 28

Heeft u een maandblad, onlinepublisher of eonderwijscatalogi? Gebruik Online Touch: handleiding digitaal uitgeven.

Jaarverslag Brandweer Hollands Midden 2017 Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication