INTERREGIONALE SAMENWERKING Burger heeft recht op snelste hulp Hollands Midden is geen eiland of een stuk land met een hek eromheen, maar het is 1 van de 25 veiligheidsregio's van Nederland. Daarom werken we samen met gespecialiseerde teams, zoals STH en specialisatie rietkapbestrijding, maar ook verlenen onze brandweereenheden elkaar bijstand 'over de grenzen'. Het kan het soms zo zijn dat een kazerne uit een van onze buurregio's sneller ter plaatse is bij een incident in Hollands Midden. Of wij bij hen. Het werken met operationele grenzen kennen we daarom al een aantal jaren. Sinds 2013 stemmen we de KVT af met Kennemerland. In 2017 zijn er ook afspraken gemaakt met Amsterdam-Amstelland, Haaglanden en Rotterdam-Rijnmond. Uitgangspunt bij deze samenwerking is dat de burger recht heeft op de snelste hulp. Over elkaars grenzen met Amsterdam-Amstelland Op 24 maart ondertekenen de regionaal commandanten van Hollands Midden en Amsterdam-Amstelland een convenant waarin geregeld wordt dat de snelste brandweereenheid voor een incident uitrukt, ook al is dat op het grondgebied van de andere regio. De operationele afspraken gaan in per 3 april. Deze samenwerking zal zich met name op en rond de Westeinderplassen afspelen. De kazernes Leimuiden (tankautospuit en brandweervaartuig) en Nieuwveen (tankautospuit) en de brandweerduikers van kazerne Ter Aar kunnen gealarmeerd worden voor incidenten op het grondgebied van Amsterdam-Amstelland en de eenheden van Aalsmeer en Uithoorn en het brandweervaartuig van Aalsmeer kunnen uitrukken naar meldingen in Hollands Midden. Interregionale samenwerking met Haaglanden Op 1 juni gaat de interregionale samenwerking met Veiligheidsregio Haaglanden in. De formele bekrachtiging middels de ondertekening van het convenant door beide regionaal commandanten is op 5 juli. Bij de ondertekening wordt stilgestaan bij het achterliggende proces waarbij intensief samengewerkt is tussen Risicobeheersing, Vakbekwaamheid, Incidentbestrijding, Informatiemanagement en Planvorming van beide regio's en de meldkamer. Iedere regio heeft zijn eigen kenmerken qua gebied en objecten, maar ook in werkwijzen, materiaal etc. Dit is allemaal in kaart gebracht en met elkaar afgestemd. Ook is er veel informatie gedeeld, zoals locaties van de brandkranen en objectkaarten en ook worden er sleutels uitgewisseld. Operationele grenzen met Rotterdam-Rijnmond Een maand later, op 3 juli, gaan we samenwerken op het gebied van basisbrandweerzorg met Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Ook hieraan is een intensief samenwerkingsproces voorafgegaan. 's Ochtends wordt de nieuwe KVT op de meldkamer in Rotterdam-Rijnmond van kracht waarin de eenheden van BHM verwerkt zijn en 's middags onze KVT met de Rotterdamse eenheden. Op 14 december vindt de ondertekening plaats van het convenant in aanwezigheid van de burgemeesters van Krimpen aan den IJssel en Nieuwerkerk aan den IJssel. De samenwerking zal zich met name rond Bleiswijk, Nieuwerkerk aan den IJssel/Nesselande (Rotterdam) en de Krimpenerwaard (inclusief Krimpen aan den IJssel) afspelen. Concreet betekent het dat diverse brandweereenheden van de kazernes Benthuizen, Bergambacht, Gouda, Krimpen aan den Lek, Nieuwerkerk aan den IJssel, Ouderkerk aan en IJssel, Schoonhoven en Zevenhuizen gealarmeerd kunnen worden voor incidenten op het grondgebied van Rotterdam-Rijnmond en brandweereenheden van Bleiswijk, Krimpen aan den IJssel en diverse kazernes in Rotterdam kunnen uitrukken naar meldingen bij ons. Regionaal commandant Brandweer Hollands Midden Hans Zuidijk ondertekent in 2017 convenanten met drie buurregio's. Van boven naar beneden: met Leen Schaap (l), regionaal commandant Brandweer Amsterdam-Amstelland, met Esther Lieben (l), regionaal commandant Brandweer Haaglanden en met Directeur Brandweerzorg Jolanda Trijselaar van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. jaarverslag 2017 35 Pagina 34

Pagina 36

Interactieve digi-catalogus, deze pdf of gids is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het naar een digitale publicatie converteren van digi boeken.

Jaarverslag Brandweer Hollands Midden 2017 Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication