2017: voorbereiding nieuw organisatieplan in volle gang Het houdt in heel 2017 de gemoederen flink bezig: de herziening van het organisatieplan. Het plan brengt grote veranderingen met zich mee voor alle medewerkers. Sectoren en afdelingen veranderen, functies verdwijnen en er komen nieuwe functies bij. Alle leidinggevenden verliezen hun functie en moeten solliciteren op de nieuwe managementfuncties, waarvan er minder zijn. In februari wordt de knoop doorgehakt voor de inrichting van de grofstructuur. Hiermee is de nieuwe organisatie-indeling (sectoren, afdelingen) bekend. Vanaf maart wordt gewerkt aan de inrichting van de fijnstructuur, ofwel: uit welke onderdelen en functies bestaan straks de (nieuwe) afdelingen. Dit gebeurt o.a. in bijeenkomsten met leidinggevenden en medewerkers. Afspraken De directie wijst alle managementfuncties aan als sleutelfuncties, evenals een aantal andere (nieuwe) functies die van cruciaal belang zijn voor het slagen van de reorganisatie. De invulling van deze sleutelfuncties zal in 2018 plaatsvinden op basis van selectie. Gelet op de omvang van de organisatiewijziging en de gevolgen hiervan voor de medewerkers is het Sociaal Statuut van toepassing, met een kleine uitzondering: afgesproken wordt om hard aan de voorkant te zijn (de juiste man/vrouw op de juiste plek en op voorhand geen extra functies in het organisatieplan creëren) en zacht aan de achterkant: werk- en salarisgarantie. Niemand is na de reorganisatie boventallig. Leidinggevendenbijeenkomsten Om zoveel mogelijk medewerkers mee te nemen in dit proces, wordt er geïnvesteerd in de interne communicatie en zijn er gedurende het hele jaar bijeenkomsten voor alle leidinggevenden. Hierin wordt de laatste stand van zaken gepresenteerd en bediscussieerd en ontstaan er nieuwe ideeën. Op deze dagen wordt er daarnaast veel gesproken over integraal management op basis van PIOFACH, dat in de herziene organisatie ingevoerd gaat worden. Ook de ondernemingsraad wordt regelmatig geïnformeerd over de voortgang van de voorbereidingen van de organisatiewijziging. Uiteindelijk is het conceptorganisatieplan in oktober af en wordt het met alle medewerkers gedeeld en voor advies aan de ondernemingsraad gestuurd. In de werkoverleggen bespreken de directeuren het concept met hun medewerkers. Besluitvorming in Algemeen Bestuur Op 4 december geeft de ondernemingsraad een positief advies over het conceptorganisatieplan in grote lijnen en op 7 december stelt het Algemeen Bestuur het organisatieplan vast. Nu kan in het nieuwe jaar gestart worden met de implementatie van het organisatieplan met de titel Samen verder. Coördinerend functionaris Planning en control Risico- en crisisbeheersing Crisisbeheersing Brandveiligheid Risicoadvisering Risicoduiding Directeur Veiligheidsregio / Regionaal Commandant Concern controller Strategie en beleid Brandweerzorg Vakbekwaamheid Plannen, procedures en ontwikkeling Beheer en onderhoud Integrale planning Cluster beroepskazernes Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing 36 Brandweer Hollands Midden Cluster vrijwilligerskazernes I, II en III Bedrijfsvoering Personeel, organisatie en communicatie Informatiemanagement Proces- en projectondersteuning Facilitaire zaken Financiën Organisatieontwikkeling en -ondersteuning Hulpverlening Bedrijfsvoering Sturing Veiligheid Aansturing REORGANISATIE Pagina 35

Pagina 37

Interactieve digi whitepaper, deze publicatie of vaktijdschrift is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online bladerbaar publiceren van digi-onderwijscatalogi.

Jaarverslag Brandweer Hollands Midden 2017 Lees publicatie 1Home


You need flash player to view this online publication